CsongrádSZENT ERZSÉBET GYERMEKALAPÍTVÁNY
Székhely: 1136. Budapest, Hollán Ernõ u. 9.
Postacím: 1396. Budapest, Pf.: 489
Tel.,Fax: (06-1)787-1850
Adószám: 18130731-1-41
Bejegyzés szám: 16.Pk.60.225/2008/3.
Email Cím: szterzsebetgyermekalap@upcmail.hu
Bankszámlaszám: Erste Bank Zrt: 11600006-00000000-28499633


Sajtóközlemény


A Szent Erzsébet Gyermekalapítvány 2009. október 6-án a Szegedi Nemzeti Színházban jótékonysági estet szervez, a Szeged Város Önkormányzat, Dr. Walter Károly Otthona javára. Az est lehetõvé teszi, az intézmény által kért eszközök beszerzését. Az alapítványhoz érkezett levélben, kiemelve ennek fontosságát, a gyermekotthoni részleg fejlesztéséhez szükséges felszerelések megvásárlásához kértek hozzájárulást.

Úgy véljük, hogy a beruházás megvalósítása, az egész közösség érdeke, hiszen nem csupán ezt a kiemelt intézményt segíthetjük vele, hanem önkormányzat kiadási terheit is csökkenthetjük.

Szervezetünk városi illetve megyei szinten kívánja megalapozni a segítséget nyújtók minél szélesebb csoportját.

Ezért a célért alapítványunk kettõs feladatra vállalkozik, az elsõ és mindenekelõtt a legfontosabb, természetesen az adott intézmény eszközökkel való támogatása illetve fejlesztése, másod sorban viszont egy olyan helyi bázis megteremtése, amely szívesen, és önzetlenül is képes adni azoknak, akiknek tényleg szükségük van segítségre. A rendhagyó módon nem csupán az adakozás után érzett lelki felfrissülés érzésével, hanem egy kellemes este eltöltésével is honorálni szeretnénk mindazok jóindulatát és segítségét, akik hajlandóak áldozatot hozni saját közösségük javára és támogatni a rászorultakat.

A civil összefogás, mint a mai nyugati társadalmak egyik építõköve, egy ilyen, és sok ehhez hasonló rendezvény megtartásával lenne felépíthetõ. Hiszünk abban, hogy az ország minden területén élnek olyanok, akik nagyobb áldozatvállalás nélkül tudnak, és akarnak támogatást nyújtani a súlyosan beteg gyermekeknek.

Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a jótékony célú elõadás telt házzal legyen megtartva. A korábbi, hasonló szervezéseink tapasztalata alapján a nyilvánosság nagyban segíti munkánkat. A Tisztelt sajtó közbenjárásával, reméljük, sokan értesülnek törekvéseinkrõl, és céljainkról.

Feltétlenül bízunk abban, hogy a közösségi együttmûködés meghozza a kívánt eredményt, hiszen Miért, ha nem a saját gyermekeink egészségéért? És Kinek, ha nem magunknak?

Ezeket a kérdéseket mindenki döntse el saját belátása szerint. Az viszont mindenképpen fontos szempont lehet, hogy a szokásokkal ellentétben a jól ismert köszönõlevélen kívül mi egy felhõtlen kikapcsolódást ígérõ szórakoztató estét is szeretnénk nyújtani, ezzel is elõsegítve a közösség épülését.

A nyilvánosság kiemelten fontos szerepet kap munkánkban. Nem csak a sajtó részérõl várunk érdeklõdést, hanem reméljük, hogy adakozó emberek találkozása pozitív irányba tereli, az összefogás mértékét esetleg késõbbi összefogásra ösztönöz. Ezzel együtt a kapcsolatok alakulása hozzásegíthet minket és legfõképp gyermekeinket egy szebb és boldogabb jövõhöz.

Õszintén reméljük, hogy egy kellemes este eltöltésével viszonozhatjuk mindazok kedvességét, akik megkeresésünkre pozitívan reagálnak.

A színházi repertoáron belül ezért törekszünk minden esetben egy vidám, könnyû hangvételû elõadás szervezésére. Választásunk Offenbach: Orfeusz az alvilágban címû operettjére esett. Bízunk abban, hogy e nagy múltú intézmény elõadása felhõtlen kikapcsolódást ígér, nagyszerû szereposztásban.

Erre az elõadásra hívjuk meg mindazokat, akiknek reményeink szerint módjában és érdekében állhat, tiszteletjegy(ek) megvásárlásával az otthon lakóinak támogatása.

Mint több irányú lehetõséget ki kell hangsúlyozni, hogy minden jegy megvásárlása 100%-ig leírható az adóalapból, így voltaképpen nem számít kiadásnak. Ezen megfontolásból is úgy gondoljuk, hogy bárki, aki egy kicsit is elkötelezett a rászorulók támogatására nem dönthet rosszul, ha megkeresésünkre pozitívan reagál.

Nem kevésbé elhanyagolható tény, hogy a kért eszközök egyike sem tartozik a több tíz milliós, és ez által elérhetetlen nagyságrendû beruházások közé. Ezt azért is fontos megemlíteni, mert nem a lehetetlent vállaljuk. A kért eszközöket egyetlen telt házas elõadás bevételébõl elõ lehet teremteni. Nem arról van tehát szó, hogy hozzájáruljunk valami távoli végcél eléréséhez, hanem kézzel fogható eredményekrõl.

Hiszünk abban, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk a súlyosan beteg gyermekek minél elõbbi gyógyulásához, és életük teljessé tételéhez, akár egészségügyi, akár szociális téren.

Arra kérjük a Tisztelt sajtó képviselõit, hogy biztosítsák számunkra a lehetõ legszélesebb nyilvánosságot, ezzel segítve alapítványunkat támogatási törekvéseit. Minden fórumon készek vagyunk a további együttmûködésre, és várjuk visszajelzéseiket.